يک سال ديگر بر حضور نشريه ابزار و يراق در جامعه افزوده شد. پنج سال گذشت؛ پنج سالي که با افت و خيزها و بيم و اميدهاي بسياري همراه بود. اينک پس از سپري شدن اين زمان و کسب تجارب ارزشمند، در پايداري خود جهت اطلاع رساني و ارائه خدمات فرهنگي به جامعه همچنان ثابت قدم هستيم در اين مسير، دوستان و ياران ارزشمندي همراه ما بودند و حمايتمان کردند؛ کاستيها را متذکر شدند و نقاط قوت را تاييدکردند که جا دارد صميمانه دستشان را بفشاريم و از همدلي و همراهي شان تشکر کنيم. اميد آنکه دوستان ارجمند در سال 96 هم با حمايت از نشريه، ما را در جهت اطلاع رساني و ارائه خدمات فرهنگي ويژه صنعت ابزار ياري فرمايند.

2- آخرين برگ تقويم که ورق ميخورد بهار سال 96 نمايان ميشود.

اگر چه شروع سال با بهار، و رويش دوباره طبيعت، همواره نويد بخش بوده است، اما فراموش نميکنيم که سال 95 همراه با رکود فرسايشي و انتظار بهبود، توانها را فرسود.

اگر چه طبيعت در يک روند منظم، هر ساله، هر آنچه سردي و انجماد و بيبرگي است را از تن بيرون ميکند و بازايش دوباره، فراواني و برخورداري را به همراه مي آورد، اما در يک نگاه واقع بينانه، اقتصاد و قوانين آن از شاخصهاي ديگري تاثير ميپذيرند که چندان با طبيعت سنخيت ندارد. در سالي که گذشت، در بعد کلان اقتصاد، اتفاقات خوبي رخ داد. قراردادهاي نفتي و صنعتي ايران با شرکتهاي بزرگي مانند توتال و شرکتهاي خودرويي، اگر چه چشمانداز خوبي را ترسيم ميکند، ولي عملي شدن اين قراردادها، نيازمند ثبات و آرامش در منطقه و جهان است.

3- همانطور که پيش از اين نيز مکرر در همين مجال سخن رفته، مشکلات ساختاري اقتصاد ايران، جز با بازنگري عميق و چرخش اساسي به سمت توليد با جذب سرمايههاي بزرگ خارجي و يا تشکيل کنسرسيومهايي از سرمايهگذارهاي داخلي، رفع نميشود.

به عبارتي، عدم تحقق توليد ابزار در داخل کشور بيش از آنکه ناشي از فقدان تکنولوژي باشد، به نبود سرمايه کافي باز ميگردد. اين صنعت، قطعا براي ورود به توليد و انتظار حصول نتيجه از آن، نيازمند سرمايهگذاري کلان است. در اين ميان، دولت نقش راهبردي و حمايتي خود را با دقت و توجه به الگوهاي مشابه در خارج از ايران، بايد ايفا کند.

4- با يک نگاه واقع بينانه، اگر نيک بنگريم، رکود، به معناي بي تحرکي نيست، ميتواند نوعي توقف هوشمندانه براي جهش باشد. کشور ايران سرشار از منابع است؛ دانش آموختگان نخبه، مواد اوليه ارزان و با کيفيت و نيروي انساني ماهر و با تجربه.

شايد بتوان گفت تنها حلقه مفقوده که ميتواند اين کشور را در نيل به اهداف اقتصادي موفق سازد، مديريت هدفمند و با برنامه و سلامت است. در صورت تحقق مديريت هوشمند و متعهد، همراه با جذب سرمايه، ايران حتي ميتواند قطب توليد ابزار در منطقه شود. نياز منطقه به ابزار براي بازسازي مناطق جنگ زده، ميتواند محرک خوبي براي برنامهريزي و سرمايهگذاري باشد. نشريه ابزار و يراق پيش از اين هم همواره بر ارتقا و رشد توليد تاکيد داشته است.

اميد آنکه در سال 96، شاهد شکوفايي توليد در همه ابعاد، بويژه ابزار باشيم.

نشريه ابزار و يراق، سالي پربار و سرسبز را براي همکاران صنف ابزار و همه همميهنان خود آرزو ميکند. 

آخرین ویرایش در 1396/02/11

Share this article

About Author

Sheikhi

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.