همايش تخصصي شناخت محصولات توسن، سري پلاس در شيراز - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 

در تيرماه 1396، شرکت توسن، روزهاي پرهيجان و پرباري را سپري کرد. همايش- نمايشگاه توسن جهت ارائه اطلاعات و شناخت بهتر محصولات اين برند خوشنام در تاريخ 23/4 در شهر شيراز برگزار شد. در اين همايش- که نمايشگاه با شکوهي متشکل از 83 دکور نصب و دو هزار قطعه از ابزارهاي توسن آن را کامل ميکرد- بيش از 450 ميهمان از ابزارفروشان حضور داشتند. کليه دکورها يک روز قبل توسط پرسنل توسن با نظارت آقاي نيما بهراميپور، مديريت خدمات پس از فروش، محرم اسدي، مديريت کنترل کيفي و ياشار عطايي مديريت تبليغات توسن، با کيفيت و زيبايي هر چه تمامتر نصب و آماده شده بود.

همايش بهطور غيررسمي رأس ساعت 17 با بازديد مدعوين از نمايشگاه آغاز شده و حوالي ساعت 18 با قرائت آياتي از قرآن و سرود ملي رسميت يافت.

سخنران اول آقای اوجی، رئیس اتحادیه ابزار شیراز بود که ضمن اشاره به فعالیتهای توسن از برگزاری مراسم و اطلاعرسانی کامل توسن قدردانی کرده و ضمن تاکید بر این که شرکت توسن، تولیدکنندهای است که کارخانهاش در خارج از ایران است، از اهتمام این برند، جهت افزایش کیفیت و تنوع روزافزون ابزار، قدردانی کرد. سخنران بعدی، آقای تیغبند، مدیرعامل شرکت توسن بود. وی ضمن اشاره به نقش قطعی و غیرقابل انکار ابزار در اقتصاد خانواده و صنعت کشور، روند رو به رشد توسن را گام به گام تشریح کرد. آقای تیغبند با تأکید بر کیفیت که اولین و مهمترین هدف توسن بود، یادآور شد که اگرچه از چین آغاز کردیم، اما اگر کیفیت تأمین نمیشد، به سراغ کشورهای دیگر میرفتیم.کمااینکه امروز سبد کالاهای توسن، ساخت ایتالیا، آلمان، ترکیه، تایوان، چین و ... است. اما در این میان همچنان گزینه اصلی، کیفیت است. آقای تیغبند با نگاهی ملی و احترام به سرزمین مادری، کیفیت را حق مردم میداند، و معتقد است که اگر در تولید، خوب هزینه شود، کیفیت به دست میآید. وی تأکید میکند که شجاعت توسن در نوآوری و فهم کیفیت، امروز این برند را به سمت تولید میبرد.

آقای تیغبند در ادامه، ضمن اشاره به همکاران جوان خود، ایشان را کارمند معمولی نمیداند، بلکه مغزهای متفکری میداند که در ایجاد محصول بهتر، نقش داشتهاند.

IMG 1144 Copy

وی در ادامه افزود که هیچگاه تعجیل نکردیم. هرگاه تولید جدیدی در برنامه قرار گرفت با مطالعه و تأنی پیش رفتیم تا کیفیتی را که حق مردم است به ایشان ارائه کنیم. امروز انتظار داریم که مردم بهطور جدی مطالبه کیفیت حتی از خود ما- داشته باشند.

آقای تیغبند در بخش اول سخنرانی خود دستگاه دریل 0079 Plusو دریل 0100 Plusرا کاملاً معرفی کردند. و در بخش دوم سخنرانی نیز دستگاههای مینی فرز توسن پلاس،جوش لوله سبز و بکسهای بادی توسط ایشان بهطور کامل معرفی شد.

سالن همایش و نمایشگاه در زمان استراحت و پذیرایی مملو از همکارانی بود که ضمن گپ و گفت با یکدیگر، تحت تاثیر نظم و حال و هوای دوستانه، از ابزارها دیدن میکردند. ما نیز از فرصت استفاده کرده، نظر چند تن از میهمانان را درباره همایش و نمایشگاه جویا میشویم.

آقای اوجی، رئیس اتحادیه ابزار شیراز، نظر خود را چنین ابراز میکند

مجدداً تشکر میکنم از اعضای تیم توسن و همه دستاندرکارانی که برای برگزاری این همایش بسیارخوب و مفید، زحمت کشیدند. همانطور که در طول همایش هم صحبت شد، شرکت توسن، شرکتی نیست که محصولی را به خارج ببرد و نام برندی را روی آن حک کند؛ بلکه میتوان گفت که شرکت توسن، یک کارخانه، در خارج از کشور است. این اطلاعرسانی مهم بود که شرکت توسن، این محصولات را در خارج از کشور و زیر نظر مستقیم خود تولید میکند و حتی اختراعات خود را به ثبت میرساند. اگرچه این اطلاعرسانی کمی دیر انجام شد، ولی بسیار مفید بود. امیدوارم این روابط با توسن گسترش پیدا کند.

آقای صنعتی، یکیدیگر از همکاران، تاثیر همایش و نمایشگاه توسن را چنین ارزیابی میکند.

ما بهواسطه ارتباط نزدیک با شرکت توسن، با موضوعات مطرح شده در همایش، از قبل اشنایی داشتیم، ولی مطمئن هستم که 90% افراد حاضر از توسن پلاس بیخبر بودند. یقیناً این همایشها و مراسم، اطلاعات مردم را در مورد پلاس افزایش میدهد.

بهعبارتی همانطور که همکاران ابزاری ما از این جلسات، اطلاعات مفیدی به دست میآورند، این اطلاعات را به افراد پس از خود و مصرفکنندههای نهایی مستقل میکنند. از طریق این اطلاعرسانیها است که مردم متوجه تفاوت پلاس میشوند.

به نظر من، مهمتر از برگزاری همایش، ادامه کار است. پیگیری و اخذ نتیجه از این همه زحمات، بسیار واجبتر

و مهمتر است،که توسن باید به آن توجه داشته باشد. ما هم چون شرکت توسن را بهعنوان یک شرکت سالم و زحمتکش و کیفیت محور قبول داریم،هرکاری از دستمان بربیاید، انجام میدهیم.

آقای صنیعی، میهمان دیگر برنامه،درمورد همایش میگوید:

IMG 1019

بسیار عالی و خوب بود، انشاءا... تداوم داشته باشد. من به جرئت میتوانم بگویم که 90% حاضران، از پلاس و نحوه تولید این ابزار، اطلاعی نداشتند. به نظر من اگر این کار نه فقط در شیراز، بلکه در همه جا، به ویژه تهران انجام شود خیلی بهتر خواهد بود. چرا که بیشتر تهرانیها با شهرستانها کار میکنند و اگر این کار از تهران فراگیر شود، بهتر خواهد بود.

آقای کریمی یکی از کارمندان بخش فروش توسن، نظرش را درباره همایش توسن و شناخت بیشتر ابزارفروشان با دستگاه پلاس چنین مطرح میکند:

در این همایشها نه تنها ارتباطات تحکیم مییابند، بلکه هدف اصلی، آن است که ابزارفروشان به سطحی از شناخت برسند که بتوانند توضیح بهتری از دستگاه به مصرفکنندهها بدهند و از این طریق آگاهی و دانش مصرفکننده را نسبت به ابزار بالا ببرند. امیدواریم با ادامه این همایشها در زمانهای مختلف، ما شاهد افزایش آگاهی مصرفکننده در انتخاب ابزار باشیم.

همکار دیگر آقای حاتمی، نظر خود را درمورد همایش و نمایشگاه توسن چنین ابراز میکند.

اعتقادم بر این است که صنف ما، صنفی است که حقالناس در آن زیاد است، چرا که ما با قشر کارگری طرف هستیم که با هزار زحمت، درآمد خود را پسانداز میکند و میخواهد که استقلال پیدا کند. اگر نسبت به کیفیت ابزاری که می-فروشیم حساس نباشیم، دقیقاً به مصرفکننده ظلم کردهایم.

من بهعنوان فروشنده، افتخار میکنم که محصولی به دست مصرفکننده میدهم که دیگر دینی به گردن من ندارد. اینگونه همایشها در خصوص شناخت ابزار، قطعاً مفید خواهد بود.

برندهای زیادی در بازار هستند که شکل و شیوه کار آنها به هم شباهت دارد. متمایز کردن اینها از یکدیگر بسیار مهم است. و این، مستلزم آن است که مدیریت، پروسه شکلگیری یک ایده و فکر و عملی ساختن و به تولید رساندن آن را تشریح کند. و من فکر میکنم، این مهم در این همایش به خوبی انجام شد و حق مطلب ادا گردید. من به عنوان یک فروشنده از تمام عزیزان و دستاندرکاران این همایش تشکر میکنم.

آقای سلیمانیفر در مورد همایش میگوید:

به نظر من جلسه بسیار پربار و خوبی بود. من چون در هنرستان درس خواندهام، میدانم که چقدر این قطعات با این وضعیت میتوانند تاثیرگذار باشند. روی من که خیلی تاثیر گذاشت. اینگونه همایشها در خصوص شناخت ابزارها بسیار مفید هستند. بخصوص تفاوتهایی که مدیرعامل محترم شرکت بیان کردند، خیلی روشنگر بود. یعنی من خودم از این به بعد عزمم را جزم کردم که همین توضیحات را به خریدار انتقال دهم. پیشنهاد من به آقای تیغبند این است که استندهایی را که درست کردهاند بخصوص دکورهایی که قطعات روی آنها نصب شده- را در اختیار هنرستانها بگذارند. که میتواند هم برای شرکت توسن و هم برای دانشجویان استفاده مفید داشته باشد.

 

آخرین ویرایش در 1396/06/22

Share this article

About Author

Sheikhi

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.