نحوه انتخاب تیغ اره مناسب - 5.0 out of 5 based on 1 vote

 انواع تيغ ارهها

به طور معمول 4 نوع تيغ اره وجود دارد که از مشخصات ظاهري و شکل دندانهها قابل تشخيص ميباشند. اين 4 نوع تيغ اره عبارتند از تيغههاي سايشي صاف (FTG)، تيغههاي لبه کج (ATB) تيغههاي ترکيبي (ATBR) تيغههاي تراش سهگانه (TCG)

   تيغ اره سايشي (FTG):

اين نوع تيغ ارهها داراي دندانههاي مربعي شکل در انتهاي صفحه اره خود هستند. اين نوع تيغ ارهها زماني که با چوب برخورد ميکنند مانند يک مقار نجاري عمل ميکنند. اين نوع تيغ ارهها داراي سرعت برش بالايي هستند اما بعد از برش سطح تميزي را بر روي چوب ايجاد نميکنند. استفاده از اين نوع تيغهها مناسب براي ايجاد برشهاي شکافي و همچنين برشهايي عمود بر ذرات چوب ميباشد.

   تيغههاي لبه کج (ATB):

دندانههاي اين نوع تيغهها در راستاي لبه بالايي داراي زاويه هستند و ديگر دندانههاي اين تيغهها در جهت مخالف يکديگر هستند. شکل دندانهها اين نوع تيغهها باعث پاره شدن يا از هم گسيختن فيبر چوب ميشود درست مانند زماني که عمل برشکاري را با يک اره انجام ميدهيد. زاويههاي عميقتر اين نوع تيغ برشها باعث ميشود تا برشهاي تميزتري ايجاد شود اما قطعا سرعت برش کاهش ميباشد.

   تيغههاي ترکيبي (ATBR):

اين نوع تيغها شامل 50 دندانهها که در دستههاي 5 تايي يا 4 تايي کنار يکديگر قرار گرفتهاند. در اين نوع تيغ ارهها لبههاي کج به منظور ايجاد برشهاي تميز و صاف ايجاد ميکند در حالي نوعي دندانه موجود به اسم راکر در هنگام برش کمک به پاره کردن سطح کار ميکند. اين نوع تيغههاي ترکيبي را به عنوان تيغههاي همه کاره استفاده ميکنند.

   تيغههاي تراش سهگانه (TCG):

اين نوع تيغهها داراي دندانههاي به اصطلاح راکر و دندانههاي پخ هستند.دندانههاي پخ شکل باعث ايجاد برشهاي خشن ميشوند در حالي که وجود دندانههاي راکر باعث تميز شدن سطح برش ميشود. وجود اين نوع دندانهها به منظور برش موادي با چگالي بالا مانند لمينت پلاستيک، سطوح جامد سخت مانند کوارتز يا فلزات غير آهني مانند برنج و آلومينيوم استفاده ميشود.

HS 58 6

در زير سعي شده است تا تيغه مناسب باتوجه به شغل و موادي که قرار است برش دادهشود بررسي شود.

زماني که يک تخته را به منظور برش به قطعات کوچکتر برش ميدهيد بهتر است از تيغهاي 24 دندانهاي سايشي (FTG) استفاده کنيد زيرا توسط اين نوع تيغ اره ميتوان ضخيمترين چوبها را برش زد. اين نوع تيغها برشهاي صافي ايجاد نميکنند اما از آنجايي اين برشها به منظور رسيدن به ابعاد نهايي دوباره برش داده ميشوند، کار کردن با اين نوع تيغهها مشکلي ايجاد نميکند.

تيغههاي داراي 40 يا 50 دندانه يا تيغههاي همهکاره يا تيغههاي ترکيبي نيز برشهاي تميزتري از تيغهاي 24 دندانهاي ايجاد ميکنند. در واقع تيغهاي با کيفيت بالا برشهاي بهتري در سطح ايجاد ميکنند تا پس از اتمام کار نياز کمتري به سنبادهزني وجود داشته باشد. اين در حالي است که تيغههاي همه کاره يا ترکيبي سرعت برش تيغ ارههاي سايشي را ندارند و براي برش ورقهاي ضخيم مناسب نميباشند.

Untitled 1

تيغ به منظور انجام برشهاي عرضي

به طور معمول، برش چوبها در راستاي بافت آنها باعث ايجاد پارگي ميشود براي کاهش اين اثر در برش، استفاده از تيغههاي سايشي (ATB) اين عکسالعمل را به حداقل ميرساند. استفاده از تيغ ارههايي با دندانههاي بيشتر باعث تميز شدن سطح کار ميشود به اين دليل تيغههاي مناسب برش عرضي داراي دندانههايي بين 60 تا 100 ميباشند که دارا بودن اين تعداد د‌‌ندانه منجر به انجام برشهاي تميز در هنگام کار ميشود. در هنگام انجام برش عرضي ميتوان از تيغههاي 40 يا 50 دندانهاي ترکيبي نيز استفاده کرد اما برشي به تميزي تيغههاي سايشي ايجاد نميکنند.

اما حقيقت اين است که براي انجام کارهاي مختلف تغيير مداوم تيغهها کار دشوار و زمانبري ميباشد در نتيجه پيشنهاد ميشود براي انجام برشهاي عرضي از تيغههاي سايشي 40 دندانهاي استفاده کنيد و از تيغههاي 80 دندانهاي زماني استفاده کنيد که ورقه تحت برش ظريف هستند يا زماني که برش تميزي نياز داريد.

saw 667135 1920

تيغهها به منظور برش ورقها

ور قها معمولا داراي انواع مختلف تخت چندلا، ملامين، امدياف، ورقههاي سخت چوب و لمينت پلاستيک و غيره هستند که بسته به نوع مواد بهتر است نوع تيغ اره خود را انتخاب کنيد.

از آنجايي که تختههاي چندلا در هنگام برش به خصوص زماني که برش در راستاي روکش چوب انجام ميشود ممکن در جاهايي باعث پاره شدن روکش چوب شود لذا بهتر است اينگونه مواد را با تيغهاي لبه کج (ATB) برش بدهيد داشتن دندانههاي بيشتر اين تيغها باعث بالاتر رفتن کيفيت برشکاري ميشود.

ملامينها و امدياف و موادي از اين قبيل داراي مواد با تراکم کمتر هستند که برش توسط دندانهها را سختتر ميکند. خصوصيات پاره کنندگي تيغههاي لبه کج (ATB) باعث ميشود تا برش تميزتري ايجاد شود. پيشنهاد ميشود اگر از اين دست مواد زياد کار ميکنيد از تيغههاي تراش سهگانه (TCG) استفاد کنيد.

win 20141001 215029

برش چوب تيغ 24 دندانهاي سايشي ( FTG) اين تيغ ها مناسب براي انجام کارها با سرعت بالا ميباشند، همچنين انجام برشهاي نازک ميباشد
40 دندانهاي تيغ لبه کج و 50 دندانهاي ترکيبي انجام برش با سرعت پايينتر اما برش تمييزتر
برش عرضي چوب و اره کاري عمومي تخته هاي چندلا تيغ 40 دندانه اي از نوع لبه کج (ATB) و يا 50 دندانه اي تيغ ترکيبي (ATBR) تيغهايي با دندانه بيشتر معمولا برشهاي تميزتري انجام ميدهند اما يک تيغ 40 دندانهاي با کيفيت بالا يقينا برشي بهتر از تيغه 80 دندانهاي با کيفيت معمولي خواهد داشت
نازک کاري تيغ 40 دندانه اي لبه کج (ATB) يا تيغ ترکيبي 50 دندانه اي تيغ با کيفيت بالا به منظور انجام اين کار تهيه فرماييد
اره کاري MDFملامين و تخته هاي خاص تيغ 40 دندانه يا 80 دندانه لبه کج (ATB) يا تيغ تراش سه گانه (TCG) تيغ لبه کج (ATB) باعث برش تميزتري ميشوند اما تيغ تراش سه گانه (TCG) برشهاي سريعتري انجام ميدهند
اره کاري لمينت پلاستيک و فلزهاي غير آهني و پلاستيک تيغ 80 دندانه اي تراش سه گانه (TCG) تيغهاي لبه کج (ATB) داراي سرعت بيشتر در اين نوع مواد هستند.
آخرین ویرایش در 1396/06/22

Share this article

About Author

Sheikhi

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.