در نشریه شماره 20 مقاله ای تحت عنوان: "تعاون، اهرمــی که اقتصاد آسیا را متحول کرد" به چاپ رسید. در این مقاله، به تاسیس و توسعه تعاونیها در کشورهای آسیایی از جمله ژاپن، مالزی و سنگاپور اشاره شده بود. اگرچه عدم کارآمدی سرمایههای کوچک پس از بحران اقتصادی 1929 در غرب و آمریکا منجر به تشکیل کارتل ها و تراستها و سپس شرکتهای چند ملیتی شد، ولی این موج، بسیار دیر به آسیا رسید. با این همه کشورهایی که در شناخت عوامل بحرانهای اقتصادی و چاره اندیشی برای رفع آن پیشتاز بودند، با کمک تعاونیهای تولید، توانستند اقتصاد را از انحصار خارج ساخته و زمینه قابلاتکایی برای افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات فراهم آورند.

با توجه به اشتراکات فرهنگی کشورهای آسیایی به نظر میرسد که نسخه تعاون، درمان بسیاری از آلام و مشکلات اقتصادی - از جمله، رفع رکود با شیب ملایم تورم است- در این میان عواملی میتواند روند پیوستن سرمایهها به یکدیگر و شکلگیری تعاون را با مشکل مواجه سازد، که به اختصار به برخی از این موانع می پردازیم.

1) نبودن برنامه کلان از جانب دولت و ارگانهای ذیربط.

2) یکدست نشدن مراجعی که باید این امور را برنامه ریزی و پیگیری کنند.

3) توجیه شدن صاحبان سرمایههای کوچک، مبنی براینکه زمان تکروی و فعالیت تولیدی و اقتصادی خانوادگی سپری شده است و این روش ها،پس از این و با توجه به جهانی شدنه اقتصاد، پاسخگو نبوده و تداوم نخواهد یافت.

4) تربیت مدیران آشنا به اصول کار تولید و اقتصاد در ابعاد جهانی.

5) رفع فساد سیستماتیک و دولتی

6) از همه مهمتر و کلیدیتر تغییر نگرش از کسب منافع فردی به حمایت از منافع ملی.

در مورد بند5 قطعاً نیاز به کار فرهنگی گستردهای است و اعتمادسازی از جانب سیاستگذاران که موتور محرکه این حرکت جمعی در کنار کسب سایر توانمندی های استاندارد جهانی است، یک نگاه ملی به حال و آینده است که می تواند راهگشا و ناجی باشد. اگر چه فشارهای خارجی مانند تحریمها و کارشکنیها، روند بهینه سازی مناسبات تولید و اقتصاد را کند میکنند، ولی مقاومت این بخش، علیرغم همه مشکلات، این امید را می دهد که جامعه ایران با تیزهوشی و اهتمام خود می تواند این خاکریز را هم با موفقیت پشت سر بگذارد.

 

آخرین ویرایش در 1397/06/11

Share this article

About Author

Sheikhi

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.