آرشیو

  • AbzarYaragh 48-1
  • AbzarYaragh 49-1
  • AbzarYaragh 50-1
  • AbzarYaragh 51-1
  • AbzarYaragh 52 -1
  • AbzarYaragh 53-1
  • AbzarYaragh 54-1
  • AbzarYaragh 55-1
  • AbzarYaragh 56-1
  • No 57 With Cover

مقالات

Hide Main content block

درباره نشریه

نشریه ابزار و یراق، نخستین ماهنامه در زمینه صنایع مرتبط با ابزار و یراق کشور ، در تاریخ 90/4/27 طبق مجوز شماره ثبت 90/10407 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،فرصتی یافت تا پا در وادی رسانه های مکتوب کشور بگذارد. گروهی از روزنامه نگاران ،طراحان ،هنرمندان و فعالان رسانه ای، در این زمینه ، سنگ بنای حرکتی را نهادند تا اولین نشریه تخصصی ابزارآلات صنعتی و یراق ها پا به عرصه فعالیت بگذارد.

عضویت خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه از ماهنامه الکترونیکی استفاده نمایید.